Kaidee ต้อนรับน้องๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

น้องๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเยี่ยมออฟฟิศ Kaidee และฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากทีมงานของเรา ในด้าน User Experience

This slideshow requires JavaScript.

 

Kaidee ต้อนรับน้องๆ จาก Thammasat Business School

น้องๆ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Thammasat Business School มาเยี่ยมออฟฟิศ Kaidee และฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณทิวา ยอร์ค CEO ถึงแนวการทำงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้น้องๆยังได้มาร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาแพลตฟอร์มของ Kaidee ให้กับทีมงานของเราอีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

 

Senior Software Engineer – Backend

Kaidee is seeking a senior engineer to join our team building one of the largest mobile apps & website in Thailand. You must want to work in an agile development environment and with cutting edge of technologies at scale. We are committed to investing in people and tools to continue to produce the best platform and retain our leadership position.

We are seeking a candidate with deep understanding of today’s engineering technologies who is looking for a position where they can realize their full potential.

Responsibilities;

 • Lead and be an active member of software development projects
 • Improve site performance through monitoring, tuning, best practices and root cause analysis
 • Be an advocate for agile engineering and test driven development
 • Help guide the team in process, architecture, scalability and other best practices as applicable
 • Stay up to date with the latest technologies and architectures

Requirements;

 • Expert-level knowledge in software development
 • Ideally experience in modern infrastructure practices such as containerization, infrastructure as code and/or cloud.
 • A minimum of 5 years developing complex online applications
 • An understanding of event-driven application architectures
 • Experience with software testing and automation
 • Enjoy working in an agile team environment
 • A constant desire to improve and learn
 • Self-motivated, good interpersonal skills, good team spirit and responsible attitude
 • A good command of Thai and English languages
 • A degree in an IT-related field or equivalent work experience

Our Technology;

The following is a selection of the technologies we use.

 • Python, NodeJS, ReactJS, Swift (iOS), Kotlin (Android)
 • MySQL, Elasticsearch, Cassandra, Kafka, Zookeeper, Couchbase, AWS S3, Redshift
 • Kibana, Spark, TensorFlow, Tableau
 • Linux, Jenkins, Ansible, Docker, Nginx, AWS EC2, OpenStack (Nova, Swift, Glance, Neutron), Kubernetes

Apply Here

Senior Engineer – Frontend

Kaidee is seeking a Software Engineer experienced with web technologies to join our team building one of the most popular websites in Thailand. We are committed to investing in people and tools to continue producing the best platform and retain our leadership position. You must want to work in an agile development environment and with cutting edge technologies implemented at scale.

We are seeking candidates with understanding of today’s engineering and architecture technologies who is seeking a position to realize their full potential.

Responsibilities;

 • Be an active member of web software development projects.
 • Improve site performance through monitoring, tuning, best practices and root cause analysis.
 • Be an advocate for agile engineering and test driven development.
 • Help guide the team in process, architecture, scalability and other best practices as applicable.
 • Stay up to date with the latest technologies and architectures.

Requirements;

 • Expert-level knowledge in web software development including Javascript, CSS and HTML.
 • A minimum of 3 years developing complex web applications.
 • Ideally experience of ReactJS and associated frameworks.
 • An understanding of event-driven service oriented architectures.
 • Experience with software testing and automation.
 • Enjoy working in an agile team environment.
 • A constant desire to improve and learn more.
 • Self-motivated, good interpersonal skills, good team spirit and responsible attitude.

Apply Here

Senior UX Designer

Kaidee is looking for a Senior User Experience Designer with strong interests and expert capabilities in the design and development of engaging user experiences. The ideal candidate will thrive in a work environment that requires strong problem-solving skills and independent self-direction, coupled with an aptitude for team collaboration and open communication.

This individual excels at providing both highly analytical as well as highly creative ideas to a design engagement. The candidate will also have extensive experience in a fast-paced and innovative development environment. A thorough understanding of contemporary user-centered design methodologies is a must.

Your responsibilities will include;

 • Increase the customer retention rate and happiness by personalizing recommendations, enabling discovery and individualizing the user experience.
 • Your innovative design approach for editorial topics will give Kaidee users a fresh, playful cross-device online marketplace experience.
 • Gain a deep customer understanding of current and future, help drive feasible and impactful solutions that match to user needs and expectation.
 • Prepare and run collaborative workshops like Design Studios and brainstorming sessions
 • Have a clear vision for user research and insights, human behavior, technical feasibility and digital experience design. Ideation, information architecture, wireframing, prototyping and testing.

Here’s what we’re looking for;

 • Be customer focused and dedicated to ensuring a high quality of service.
 • Prior experience leading a team of User Experience/Information Architects.
 • Excellent written, verbal, and interpersonal communication skills both in Thai and English.

Basic Qualifications;

 • Highly diverse UX and software engineering technology development experience:
 • Solid responsive/Adaptive design knowledge, especially pertaining to user interaction and interface design, web platform guidelines, and user experience.
 • Experience with and curiosity around current web products, trends, software, platforms and hardware
 • Deep understanding of user experience, user interaction, information architecture and design across mobile platforms, devices and products
 • Lightweight prototyping ability
 • Experience across:
  • Broad language stacks: HTML, CSS, and JavaScript
  • Libraries, Frameworks, and Markup
  • Sketch, Zeplin and XD
 • Experienced in Agile
 • Experience with Continuous Integration and DevOps practices from an engineering perspective
 • Have a good humored

Apply Here

Kaidee ต้อนรับน้องๆ ในวิชา CEO Experience จาก CBS

น้องๆ ในวิชา CEO Experience จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School มาเยี่ยมและฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณทิวา ยอร์ค CEO ของเราและทีม Kaidee ถึงแนวการทำงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนั้นแล้ว น้องๆ ยังได้มาร่วมแบ่งปันถึงประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มของ Kaidee ที่ทางทีมงานพร้อมรับฟังเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

 

 

คุณทิวา ยอร์ค บรรยายและจัดเวิร์คช้อปสำหรับงานสัมมนาประจำปีของสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM)

สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM)
เชิญคุณทิวา ยอร์ค บรรยายและจัดเวิร์คช้อปให้กับน้องๆ นักศึกษาไทยในมาเลเซียกว่า 120 คนในหัวข้อ “Life Goals and Design Thinking” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพความเป็นผู้นำสำหรับการเข้าสู่อาชีพการทำงานในอนาคต

IMG_7136

กว่า 5 ชั่วโมงที่ร่วมบรรยายและทำเวิร์คช้อป เราสนุกกับน้องๆ ที่ร่วมแชร์ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์จากเด็กรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไป และเราหวังว่าน้องๆ คงสนุกกับเวิร์คช้อปครั้งนี้เช่นกัน

IMG_7348.jpg

IMG_7339