น้องๆ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Thammasat Business School มาเยี่ยมออฟฟิศ Kaidee และฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณทิวา ยอร์ค CEO ถึงแนวการทำงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้น้องๆยังได้มาร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาแพลตฟอร์มของ Kaidee ให้กับทีมงานของเราอีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.