น้องๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเยี่ยมออฟฟิศ Kaidee และฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากทีมงานของเรา ในด้าน User Experience

This slideshow requires JavaScript.